Find me if you can

Bodov: 105 Časový limit: 180 Vzdialenosť: 50 ammo: 6

Tato dovednostní položka procvičí střelcovu představivost a pečlivost, protože střelec bude muset podle předlohy v měřítku 1:2 přenést různě velké a bodované cíle na čistou plochu terče na 50m. Před započetím položky je vylosována jedna z pěti různých variant pozic cílů.

Před započetím položky je dané směně vylosována jedna ze 5 různých variant pozic cílů (poměr 1:2). Střelec zahajuje položku ve výchozí pozici – ve stoji za zbraní, zbraň je vybita, závěr otevřen, zásobník či náboje vyložené vedle zbraně.

Po spuštění časomíry, na povel rozhodčího zaujímá stanovenou polohu a v čase 3´ pálí na terč, kde se snaží během stanoveného časového limitu dle vylosované varianty předlohy v měřítku 1:2 zasáhnout co největší počet cílů na svém terči.

Dle bodových hodnot jednotlivých cílů. Terč je vyhodnocován dle šablon patřících k vylosovaným variantám předloh. Při zásahu obrysu, či zásahu uvnitř cíle, je započítána patřičná bodová hodnota. Započítává se 6 nejhorších zásahů a to v každém terči pouze jeden platný zásah.

filename fileDescription
14-find-me-sablona-i.pdfsablona
14-find-me-terc.pdfterc
14-find-me-predloha-i.pdfpredloha